Chocolate Valentine Sitkowski BórChocolate Valentine Sitkowski Bór 
Optigen - normal, HMLR - normal.
EIC - normal, Data urodzenia : 14.02.2011
Numer rodowodu : PKR VIII-26862


Strona | 1 | 2 | Wszystko

Strona | 1 | 2 | Wszystko